Možná si říkáte, že podnikání není nic pro Vás, protože nejste obchodně založený jedinec.  Vaše zaměření je spíše založeno spíše na práci s lidmi? Pokud se domníváte, že podnikatel je nutně byznysmen, tak jste na velkém omylu. V současné době například najdeme v České republice celou řadu soukromých škol. Pokud jste pedagog a máte nějaké inovativní nápady a máte pocit, že jste schopni žákům nabídnout něco prospěšného, určitě si můžete založit soukromou školu. Měli byste ovšem vědět, že soukromou školu nemůžete zřídit jako firmu.
dva školáci
 

Škola jako firma, tak to úplně nefunguje

Školství je uzákoněno ve školském zákonu z roku 2004. Termín soukromá škola neobsahuje, hovoří o zřizovatelích škol. Školy, které jsou v hovorové řeči označované, jako soukromé školský zákon definuje, že jsou zřizovány jinou právnickou nebo fyzickou osobou než státem, krajem, obcí nebo registrovanou církví.
bílý nápis
Zákon stanovuje pravidla pro vznik, registraci případně zánik soukromých škol. Soukromé školy si při svém vzniku volily některou z právních forem, které nabízel obchodní zákoník. Od r. 1995 mohly mít i formu obecně prospěšné společnosti. Školský zákon z roku 2004 zavedl novou právní formu – školskou právnickou osobu, školskou právnickou osobu, jíž se mohou nabývat jak statní a veřejné, tak soukromé školy a školská zařízení.
vánoční obrázky
 

Financování soukromých škol

Financování je upraveno samostatným zákonem o poskytování dotací soukromým školám. Soukromé školy a školská zařízení dostávají dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů. Tyto prostředky jsou přidělovány na základě smlouvy, která je na jeden rok.
Soukromé školy zpravidla vybírají školné. Jeho výše závisí na náročnosti oboru a technickém vybavení školy a také na ekonomické situaci v jednotlivých krajích (bude se lišit výše školného v hlavním městě a jiných krajích.

Soukromé školy
3.4 (68%)5
Soukromé školy